Category Archives: ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น

27th January 2020comment(0)

ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ (Motonosumi Inari Shrine) เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายคน โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเสาแดงและยังเป็นเรื่องของกล่องบริจาคที่มีรูปแบบการโยนเหรียญที่มีความท้าทายอย่างมาก สามารถชมความงามทางทิวทัศน์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และเสาแดงที่มีการทอดตัวเรียงยาวเป็นทางลาดลงสู่ทะเลและตัดกับความเป็นธรรมชาติ โดยศาลเจ้าแห่งนี้หันหน้าเข้ากับทะเล นับว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามอย่างมาก Motonosumi Inari Shrine  หรือ ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้นับได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีการแยกออกมาจากศาลเจ้าไทโคะดะนิอินาริเมื่อราว 60 ปีก่อนหน้านั้น ตามการเล่าขานกันสืบทอดกันมาว่าเป็นต้นกำเนิดของศาลเจ้า มาจากเทพเจ้าปรากฎในรูปจิ้งจอกขาว ที่มีชาวประมงได้ฝันถึง ทำให้มีการสร้างวัดขึ้นมายังที่นี่ สำหรับเสาแดงที่มีการตั้งเรียงรายที่เห็นได้เด่นชัดเรียกว่าเสาโทริอิ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 123 เสา มีระยะทาง 100 เมตร เป็นจุดท่องเที่ยวที่นักชาวบ้านและผู้คนจำนวนมากที่เลือกเดินทาบงมากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาด หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดคนจะยิ่งเยอะมาก มีผู้คนเดนทางมาไม่ขาดสาย สำหรับการเดินทางมากราบไหว้ขอพร ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ที่ชาวบ้านนิยมเดินทางมาขอพรเพื่อให้การจับปลาได้ดี ประสบความสำเร็จในด้านการทำค้าขาย การเดินทางให้ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาว่าหากขอพรเรื่องคู่ครอง มีลูก ทั้งนี้คำขอพรจะต้องอธิษฐานไปตลอดการเดินทางลอดใต้ต้นเสาสีแดง เป็นตามความเชื่อที่ใครหลายคนเลือกทำตาม การทำบุญที่ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เป็นกล่องบุญศาลเจ้าที่เราจะพบได้ว่ามีการวางอยู่บนพื้นและให้ผู้ที่เดินทางมาเยือนหรือนักท่องเที่ยวทำการโยนเหรียญเข้าไปก่อนที่จะขอพร แต่ถ้าเป็นกล่องไม้ที่มีการวางไว้อยู่หน้าทางเข้าศาลตรงซุ้มประตู หากใครที่สามารถโยนเหรียญลงกล่องได้ก็จะประสบความสำเร็จได้ตามคำขอ ทั้งนี้ความสวยงามของทัศนียภาพอันงดงามหรือที่มีชื่อเรียกว่าน้ำพุวังมังกร  จุดที่คลื่นกระแทกกับช่องหน้าผาทำให้เกิดน้ำพุขึ้นมาบนอากาศบางครั้งเคยสูงมากถึง 30 เมตร พบเห็นได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาว สำหรับการเดินทางมายังศาลเจ้าใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงและต่อรถอีก 10 นาทีก็ถึงจุดหมาย

Read more
26th January 2020comment(0)

วัดเซนโซจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple ) สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น จังหวัด โตเกียวหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าวัดโคมแดง ซึ่งมีสัญลักษณ์โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่จึงเป็นที่มาของชื่อ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและได้รับความนิยมจากนักเดินทางอย่างมาก โดยเป็นวัดพุทธที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม ตามเรื่องเล่าที่มีการพบองเจ้าแม่กวนอิมขนาดเล็กที่แม่น้ำซูมิดา แล้วได้มีการนำองค์เจ้าแม่กวนอิมกลับเข้ามาในหมู่บ้าน หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างวัดจากบ้านหลังหนึ่งเพื่อเป็นการเก็บรักษาองค์เจ้าแม่และหลังจากนั้นก็มีการสร้างวัดเซ็นโซจิขึ้นมาในปีค.ศ. 645                 Sensoji Temple หรือ วัดเซนโซจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นยอดนิยมแห่งนี้ เมื่อมาถึงแล้วคุณฆจะพบกับซุ้มประตูสีแดงขนาดใหญ่ที่มียักษ์เฝ้าประตูทั้งสองข้างและมีโคมไฟสีแดงขนาด 3.3 เมตร ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี่ โดยเป็นการแขวนไว้บนซุ้มประตู โดยมีชื่อเรียกว่า Kaminarimon หรือ Thunder Gate และเป็นถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมมาถ่ายภาพกันตลอดไม่ขาดสาย หากใครที่มาถึงวัดแล้วไม่มีรูปถ่ายโคมไฟตรงซุ้มประตูจะถือว่าพลาดมาก และการเดินทางเข้าวัดที่นี่จะเปิดให้เข้าฟรี                 เมื่อเดินทางมายังวัดเซนโซจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น และมายังนากะมิเสะโดริ ซึ่งเมื่อเราเดินลอดผ่านมาแล้วก็จะมีร้านค้าเก่าแก่ที่สุด ทั้งนี้ร้านค้าแผงลอยกว่า 90 ร้าน จึงมีร้านค้าให้เราเลือกซื้ออาหารมาทานกันได้ตลอด ส่วนที่โฮโซมง เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในยามที่เกิดภัยพิบัติและเป็นข้าวของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและมีรองเท้าฟางขนาดยักษ์หนักถึง 2500 กิโลกรัม จากนั้นมาต่อกันที่ โอมิคุจิ เป็นการเสี่ยงดวงชะตาเพราะได้ชื่อว่ามีคำทำนายไม่ดีอยู่มาก หากเสี่ยงได้เรื่องดีจะถือว่าโชคดีมาก นอกจากนี้การเดินทางมายังวัดเซนโซจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นยอดนิยมที่มีโอะซุยฉะ ที่เป็นการชำระร่างกายตนเองให้สะอาดก่อนที่จะเข้าไปกราบสัการะเพื่อล้างมือ หรือบ้วนน้ำ และน้ำที่นี่ถือว่าดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี และที่หน้าแหล่งสักการะจะมีโจโคโระเป็นกระถางธูปขนาดใหญ่และมีมากมายมาอาบควันธูปตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยรักษาสิ่งไม่ดีในร่างกายออกไป ทั้งนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของการเดินทางมาสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม เป็นการแสดงความนับถือที่มีต่อศาวนาพุทธได้อย่างดี

Read more
24th January 2020comment(0)

วัดนินนาจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

วัดนินนาจิ(Ninnaji) สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในวัดมรดกโลกของเกียวโตที่มีความสำคัญและเป็นวัดอันดับต้น ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากราบไหว้และเยี่ยมชม วัดโบราณซึ่งถือสว่าเป็นวัดที่มีการค้นพบโดยองค์จักรพรรดิ์ในช่วงปี ค.ศ.888 ซึ่งเป็นงวัดที่มีความต่างจากวัดทั่วไปเพราะมีราชวงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมานานหลายร้อยปี ทำให้วัดแห่งนี้มีอายุราว ๆ พันปี ทำให้การเดินทางมาวัดแห่งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ                 สำหรับช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิที่วัดนินนาจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทางเข้ามาชื่นชมความงามของวัด และยังเป็นจุดชมวิวขึ้นชื่อ โดยเฉพาะการชมดอกซากุระที่นี่จะถือว่าค่อนข้างบานช้ากว่าที่อื่นเมื่อเทียบกับสถานที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ต้นซากุระที่นี่จะถูกเรียกชื่อว่า ต้นซากุระโอมุระ และช่วงเวลาที่ชมความงามของดอกไม้จะเป็นเวลาหน้าร้อนของเดือนเมษายนของทุกปี จึงเป็นช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาอย่างมาก                 การเดินทางมายังวัดนินนาจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นที่ห้ามพลาดคือการเข้าชมอาคารโกเท็น ซึ่งเดิมทีที่นี่จะเป็นที่อาศัยของเจ้าอาวาสในช่วงสมัยต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขอวัด มีความโดดเด่นในด้านการก่อสร้างที่มีรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับพระราชวังอิมพีเรียลอันเลื่องชื่อเรื่องความงดงามที่มีความสง่างามอย่างมาก การตกแต่งภายในมีความหรูหราอย่างมาก เลือกใช้ประตูเลื่อนแบบญี่ปุ่นโบราณ ทั้งนี้ยังมีการเพ้นท์วาดภาพที่มีความงดงามอย่างมาก ซึ่งเป็นการวาดลงประตู สำหรับพื้นที่รอบ ๆ มีการตกแต่งด้วยสวนหิน และมีบ่อน้ำแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เป็นความงดงามที่สมบูรณ์แบบคงความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างมาก ทั้งนี้ความงามที่มีการถูกทำลายเป็นบางส่วนเพราะช่วงสมัยสงครามแต่เมื่อปีสมัยเอโดะประมาณ 1600 ในสมัยนั้นก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่                 ใครที่ต้องการไปเที่ยวพักผ่อนที่ วัดนินนาจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ห้องโถงใหญ่ Kannon Hall ประตูด้านหน้าที่เป็นแบบนิมอน , ส่วนประตูภายในแบบชูมอน และเจดีย์ห้าชั้น จึงวเป็นวัดที่มีกลิ่นอายความหรูหราจากการออกแบบได้อย่างลงตัวและการเดินทางเข้าถึงวัดได้ง่าย เป็นจุดชมดอกซากุระที่คุณจะต้องไม่พลาด สำหรับการเดินทางที่ใช้เวลาไม่นานเดินทาง 10 นาทีจาก Omuro Ninnaji Station จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ใครหลายคนนิยมเดินทางมาอย่างมาก

Read more
21st January 2020comment(0)

ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท (Zao Onsen Ski Resort) สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น จังหวัดยามางาตะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากสุดโดยเป็นสกีรีสอร์ทเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขายามางาตะบนความสูง 800 เมตร จึงเป็นแหล่งท่องเที่่ยวที่สำคัญในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่นที่มีต้นไม้น้ำแข็งหรือที่ใครหลายคนเรียกว่ามอนเตอร์หิมะ ที่หิมะปกคลุมต้นไม้ที่ยืนต้นเรียงรายเต็มไปทั่วทุกพื้นที่ ช่วงหน้าหนาวของที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาร่วมสนุก สำหรับชื่อเสียง ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นยอดนิยมและมีชื่อเสียงรู้จักกันในในแวดวงนักท่องเที่ยว เป็นลสานสกีขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเทือกเขาซะโอ จึงมีพื้นที่กว้าง ทั้งนี้มีคอร์สให้เลือกมากถึง 12 คอร์ส พร้อมทั้งมีลานสกีให้บริการมากถึง 14 ลาน จึงเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเลือกเล่นได้อย่างอิสระ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่วิวแบบพาโนรามาเต็มไปด้วยน้ำแข็งรายล้อมโดยรอบทั่วทุกพื้นที่ ทั้งนี้การเดินทางมาในช่วงเดือนมกราคาถึงเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวที่สุด                 การร่วมทำกิจกรรมที่ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาค่ำคืนจะมีไลท์อัพต้นไม้ที่คุณจะสามารถชมความงามของต้นไม้ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม โดยมีบริการกระเช้าลอยฟ้าหรือจะเลือกใช้บริการนั่งรถหิมะ และพื้นที่บริเวณตีนเขาที่แห่งนี้จะมีออนเซ็๋นซะโอ ที่เปิดให้บริการทุกท่านได้แช่อย่างผ่อนคลาย ซึ่งที่แห่งนี้จะถือว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1900 ปี นอกจากนี้ยังมีบริการโรงอาบน้ำ สปาเท้า พร้อมทั้งมีบริการแบบวันเดย์ทริป                 ไฮไลท์ของการเดินทางมายังซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นกับความงามของแสงสีที่มีการตกแต่งเพื่อให้เจ้ามอนเสเตอร์หิมะดูมีมิติสวยงามในยามค่ำคืนมากขึ้น ทั้งนี้จะมีรูปทรงที่ต่างกันเป็นความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่หาดูได้ยาก และช่วงเวลาของการเปิดให้บริการระยะเวลาไม่นานประมาณ 50-70 วันเท่านั้น หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบเย็น ๆ ต้องไม่พลาด ทั้งนี้การเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่นี่สามารถเดินทางได้แบบครอบครัวหรือแบบคู่รัก ที่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้สวยกันหลายอย่าง                 ถ้าคุณต้องการเดินทางมายังซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น แนะนำว่าให้เลือกใช้ตั๋ว JR EAST PASS(Tohoku area) ที่รองรับการเดินทางได้ด้วยรถไฟด่วนพิเศษ รถไฟชินคันเซ็น รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว และเดินทางโดยรถบัสที่ไม่จำกัดเที่ยว

Read more
19th January 2020comment(0)

ปราสาทมัตสึโมโต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนากาโนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิม และถือว่าเป็นปราสาทที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก สวยงามที่สุด มีเอกลักษณ์ที่ดูแปลกตา เป็นสีดำหรือที่ใครมักเรียกว่าปราสาทอีกาเพราะว่าจะมีอีกาบินไปมารอบ ๆ โดยมีอายุกว่า 400 ปี จากการสร้างขึ้นมาเพื่อปี 1592 จึงเป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่นและความสมบูรณ์ที่ไม่ถูกทำลายตามยุคสมัยยังคงสภาพดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างดี Matsumoto Castle  หรือ ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก สำหรับอาคารหลัก Donjon ซึ่งเป็นอาคารหลักมีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ถ้าเข้าไปยังด้านในจะพบว่ามันอีกหนึ่งชั้นที่ซ่อนอยู่ภายใน สำหรับโครงสร้างภายในขจะเป็นไม้เกือบทั้งหมด และมีความขลังอย่างมาก หากขึ้นไปยังชั้นบนสุดจะขึ้นไปชมวิวของเมืองได้เพราะมีระเบียงยื่นออมาซึ่งใช้เป็นหอชมจันทร์ การเดินชมความงามภายในของปราสาทมัตสึโมโต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นยอดนิยมแห่งนี้ ต้องใช้ความระวังพอสมควร และการใช้เดินเท้าขึ้นไปชั้นสูงจะมีความชัน ซึ่งที่นี่จะไม่มีลิฟต์ให้ใช้งานเหมือนกับปราสาทอื่น เพราะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ยังคงรูปร่างเอาเป็นทรงเดิมเพราะที่นี่ยังเป็นปราสาทดั้งเดิมจึงคงสภาพภายในเอาไว้อย่างดี โดยที่แต่ละชั้นจะมีการแสดงสิ่งของต่าง ๆ เช่น อาวุธสมัยก่อน ชุดเกาะซามูไร เครื่องมือสมัยอดีต ส่วนชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวของเมืองที่เห็นได้รอบ ช่วงเวลาของการเดินทางมาเที่ยวยังปราสาทมัตสึโมโต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางมาได้ตลอดทั้งปี แต่ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมมากสุดคือช่วงหน้าหนาวที่มีดอกซากุระบาน เพราะที่นี่พื้นที่โดยรอบจะกลายเป็นสีชมพูอ่อน ๆ และเป็นสายพันธุ์ Somei Yoshino แบบ 5 กลีบ ซึ่งปลูกไว้จำนวนมากหลายร้อยต้นเป็นช่วงเวลาที่หลายคนมักจะเลือกเดินทางเข้ามาเที่ยวและสัมผัสความสวยงามของดอกไม้แสนสวยเพิ่มบรรยากาศความโรแมนติกได้อย่างดี ทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวที่มาได้ทั้งแบบคู่รักหรือแบบครอบครัวได้ ถ้าคุณได้เดินทางมายังปราสาทมัตสึโมโต้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น สามารถเดินทางมาทางซิตี้แมพ ที่จะพาทุกท่านมายังสะพานข้ามแม่น้ำและมีสะพานรูปปั้นกบหรือคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าถนนกบ และเดินต่อไปเรื่อยๆ  ไม่นานก็จะถึงปากทางเข้าถึงปราสาท ทั้งนี้เวลาของการเปิดให้บริการ 8.30-17.00 และมีค่าเข้าชมปราสาท 600 เยน เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักเดินทางอย่างมาก

Read more
17th January 2020comment(0)

หมู่บ้านโกคายามะ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

หมู่บ้านโกคายามะ (Gokayama) สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใน จังหวัดโทยามะนับว่าเป็นหมู่บ้านโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก นอกจากจะรู้จักนหมู่บ้านชิระคะวะโกะ ซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีเสน่ห์และมีทิวทัศน์งดงามมากสุด จากการได้รับการโหวต โดยในช่วงหน้าหนาวของทุกปีที่นี่จะมีหิมะปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ให้เป็นสีขาวจึงมีเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวขึ้นมา และดึงดูความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้าพักชมอย่างมาก                 เสน่ห์ของหมู่บ้านโกคายามะ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของจังหวัดโทยามะ เป็นหมู่บ้านขนาดเล้กที่มีอายุโบราณยาวนานกว่า 100-400 ปี และตั้งอยู่ได้นานเป็นที่รู้จักมากขึ้น ท่ามกลางหิมะที่ตกปกคลุมทั่วพื้นที่เพราะเป็นจุดที่หิมะตกมากสุดในญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่ง แต่การสร้างขึ้นมาด้วยหลังคามีความชันมากถึง 60 องศา จึงทำให้การออกแบบหลังคามีความสำคัญอย่างมากเพราะปริมาณหิมะที่ตกลงมาในแต่ละปีมีปริมาณมากเรียกได้ว่าบ้านชั้นเดียวก็แทบจะจมลงไป                 สำหรับหมู่บ้านโกคายามะ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ยังคงมีเคล็ดลับของการก่อสร้างจนเป็นที่ยอมรับ การออกแบบโครงสร้างของหลังคาที่ไม่มีการใช้ตะปูยึดสักตัว และเลือกตั้งแบบที่หันหน้าไปทิศทางเดียวกันจึงถือว่าเป็นภูมิปัญหาชาวบ้านที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้และกลายเป็นหมู่บ้านมรดกโลกและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความโบราณหรือสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทดั้งเดิม นอกจากหมู่บ้านโกคายามะ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีหมู่บ้านที่เป็นลักษณะนี้อยู่ในหุบเขาเดียวกันคือ หมู่บ้านไอโนะคุระ ที่นี่จะมีบรรยากาศสวย ๆ ฟาร์ม กำแพงหิน มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของไอโนะคุระ ที่สื่อสารออกมาได้อย่างดีเสมือนได้ย้อนยุคไปในอดีต ส่วนอีกหมู่บ้านคือ หมู่บ้านสุกะนุมะ ที่มีเรื่องราวสมัยอดีต โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนจะเป็นการพักแบบโฮมสเตย์ สัมผัสความเป็นธรรมชาติและภูมิปัญหาเก่าแก่ ที่คุณสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี สำหรับที่พักที่ให้บริการจะมีความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างมาก และปูด้วยเสื่อทาทามิ และมีที่นอนด้วยฟูกอันใหญ่สไตล์เรียวกังแต่ห้องอาบน้ำจะเป็นแบบรวม การเดินทางมายังหมู่บ้านโกคายามะ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ที่คุณสามารถขึ้นรถไฟจาก JR Tokyo ไปลงยังสถานี JR Shin Takaoka แล้วต่อรถบัสอีกประมาณชั่วโมงเพื่อไปยังที่ป้าย Suganuma สำหรับการเดินทางมาพักผ่อนที่นี่คุณจะได้ดื่มด่ำกับความเป็นธรรมชาติและเป็นกันเอง

Read more
12th January 2020comment(0)

สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นสำหรับใครที่หลงใหลสีสันของดอกไม้นานาชนิดต้องไม่พลาดที่นี่ เพราะเป็นจุดชมความงามของทุ่งดอกไม้ยอดนิยมและขึ้นที่ของโลก ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์จัดตกแต่งเล่นสีสันได้อย่างงดงามและเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางมาสัมผัสความงามของดอกไม้น้อยใหญ่ของที่นี่ ที่คุณจะถ่ายภาพได้มากอย่างแน่นอน                 Hitachi Seaside Park  หรือ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมากโดยเป็นสวนประจำจังหวัดอิบารากิซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดกว้าง 2 ตารางกิโลเมตรและมีการแบ่งออกเป็นโซน ๆ ของการปลูกดอกไม้นานาชนิดที่ต่างกันออกไป จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกท่านจะได้เก็บภาพประทับใจของความสดใสของมวลดอกไม้ ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างดี                 ความน่าสนใจของสวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นที่แบ่งออกเป็นโซนให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เวสต์เอ็นทรานส์แอเรียที่ปลูกดอกทิวลิป , ฟอร์เรสต์แอเรีย ป่าสนแดง , มิฮาราชิแอเรีย ชมดอกเนโมฟีลาและทุ่งโคเคีย , กราสแลนด์แอเรีย ชมทุ่งดอกคอสมอส , ดูนแอเรีย ร่วมทำกิจกรรมเครื่องปั้นดินเผา , เซ้าท์เอนทรานส์แอเรีย ชมใบไม้เปลี่ยนสี , เพลเชอร์การ์เด้นแอเรีย มีเครื่องเล่นให้เล่น                 การเดินทางเข้ามาเที่ยวสวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นที่คุณจะได้ชมความงามของดอกไม้นานาชนิดทั้ง 4 ฤดู อย่างเช่น ช่วงเดือนเมษายนจะเป็นดอกทิวลิป ที่มีมากถึง 250 สายพันธุ์จึงมีหลากสีสันที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม , ดอกเนโมฟีลา ที่เบ่งบานในช่วงหน้าร้อนเป็นดอกสีฟ้าเบ่งบานเต็มทั่วทุ่งจึงเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ , ดอกบานชื่นที่เริ่มเบ่งบานในช่วงสิงหาคมเป็นดอกไม้ที่ทนและบานตลอด ซึ่งที่นี่มีให้มากกว่า 8 สายพันธุ์ รวมถึงพุ่มโคเคียเป็นพุ่มกลมน่ารักเบ่งบานเต็มลานกว้างและเปลี่ยนสีเมื่อโตเต้มวัยจากเขียวเป็นน้ำตามส้ม และสีแดงสดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง                 นอกจากนี้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นปลูกดอกคอสมอสตั้งวแต่ช่วงเดือนตุลาคมดอกไม้จะเริ่มเบ่งบานแข่งขันกันออกดอกที่มีทั้งสีแดง ชมพู ขาว ที่เป็นสัญญานเตือนว่าถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้ว สำหรับการเดินทางมายังสวนดอกไม้เลือกเดินทางด้วยรถไฟจะสะดวกที่สุดหรือจะเลือกโดยสารด้วยรถบัสจากสถานีโตเกียว ทั้งนี้จะมีค่าเข้าชมสวนตนละ 450 เยนถือว่าคุ้มมาก

Read more