ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ (Motonosumi Inari Shrine) เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายคน โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเสาแดงและยังเป็นเรื่องของกล่องบริจาคที่มีรูปแบบการโยนเหรียญที่มีความท้าทายอย่างมาก สามารถชมความงามทางทิวทัศน์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และเสาแดงที่มีการทอดตัวเรียงยาวเป็นทางลาดลงสู่ทะเลและตัดกับความเป็นธรรมชาติ โดยศาลเจ้าแห่งนี้หันหน้าเข้ากับทะเล นับว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามอย่างมาก

Motonosumi Inari Shrine  หรือ ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้นับได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีการแยกออกมาจากศาลเจ้าไทโคะดะนิอินาริเมื่อราว 60 ปีก่อนหน้านั้น ตามการเล่าขานกันสืบทอดกันมาว่าเป็นต้นกำเนิดของศาลเจ้า มาจากเทพเจ้าปรากฎในรูปจิ้งจอกขาว ที่มีชาวประมงได้ฝันถึง ทำให้มีการสร้างวัดขึ้นมายังที่นี่ สำหรับเสาแดงที่มีการตั้งเรียงรายที่เห็นได้เด่นชัดเรียกว่าเสาโทริอิ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 123 เสา มีระยะทาง 100 เมตร เป็นจุดท่องเที่ยวที่นักชาวบ้านและผู้คนจำนวนมากที่เลือกเดินทาบงมากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาด หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดคนจะยิ่งเยอะมาก มีผู้คนเดนทางมาไม่ขาดสาย

สำหรับการเดินทางมากราบไหว้ขอพร ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ที่ชาวบ้านนิยมเดินทางมาขอพรเพื่อให้การจับปลาได้ดี ประสบความสำเร็จในด้านการทำค้าขาย การเดินทางให้ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาว่าหากขอพรเรื่องคู่ครอง มีลูก ทั้งนี้คำขอพรจะต้องอธิษฐานไปตลอดการเดินทางลอดใต้ต้นเสาสีแดง เป็นตามความเชื่อที่ใครหลายคนเลือกทำตาม

การทำบุญที่ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เป็นกล่องบุญศาลเจ้าที่เราจะพบได้ว่ามีการวางอยู่บนพื้นและให้ผู้ที่เดินทางมาเยือนหรือนักท่องเที่ยวทำการโยนเหรียญเข้าไปก่อนที่จะขอพร แต่ถ้าเป็นกล่องไม้ที่มีการวางไว้อยู่หน้าทางเข้าศาลตรงซุ้มประตู หากใครที่สามารถโยนเหรียญลงกล่องได้ก็จะประสบความสำเร็จได้ตามคำขอ ทั้งนี้ความสวยงามของทัศนียภาพอันงดงามหรือที่มีชื่อเรียกว่าน้ำพุวังมังกร  จุดที่คลื่นกระแทกกับช่องหน้าผาทำให้เกิดน้ำพุขึ้นมาบนอากาศบางครั้งเคยสูงมากถึง 30 เมตร พบเห็นได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาว สำหรับการเดินทางมายังศาลเจ้าใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงและต่อรถอีก 10 นาทีก็ถึงจุดหมาย