วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple ) สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น จังหวัด โตเกียวหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าวัดโคมแดง ซึ่งมีสัญลักษณ์โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่จึงเป็นที่มาของชื่อ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและได้รับความนิยมจากนักเดินทางอย่างมาก โดยเป็นวัดพุทธที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม ตามเรื่องเล่าที่มีการพบองเจ้าแม่กวนอิมขนาดเล็กที่แม่น้ำซูมิดา แล้วได้มีการนำองค์เจ้าแม่กวนอิมกลับเข้ามาในหมู่บ้าน หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างวัดจากบ้านหลังหนึ่งเพื่อเป็นการเก็บรักษาองค์เจ้าแม่และหลังจากนั้นก็มีการสร้างวัดเซ็นโซจิขึ้นมาในปีค.ศ. 645

                Sensoji Temple หรือ วัดเซนโซจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นยอดนิยมแห่งนี้ เมื่อมาถึงแล้วคุณฆจะพบกับซุ้มประตูสีแดงขนาดใหญ่ที่มียักษ์เฝ้าประตูทั้งสองข้างและมีโคมไฟสีแดงขนาด 3.3 เมตร ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของที่นี่ โดยเป็นการแขวนไว้บนซุ้มประตู โดยมีชื่อเรียกว่า Kaminarimon หรือ Thunder Gate และเป็นถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมมาถ่ายภาพกันตลอดไม่ขาดสาย หากใครที่มาถึงวัดแล้วไม่มีรูปถ่ายโคมไฟตรงซุ้มประตูจะถือว่าพลาดมาก และการเดินทางเข้าวัดที่นี่จะเปิดให้เข้าฟรี

                เมื่อเดินทางมายังวัดเซนโซจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น และมายังนากะมิเสะโดริ ซึ่งเมื่อเราเดินลอดผ่านมาแล้วก็จะมีร้านค้าเก่าแก่ที่สุด ทั้งนี้ร้านค้าแผงลอยกว่า 90 ร้าน จึงมีร้านค้าให้เราเลือกซื้ออาหารมาทานกันได้ตลอด ส่วนที่โฮโซมง เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในยามที่เกิดภัยพิบัติและเป็นข้าวของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและมีรองเท้าฟางขนาดยักษ์หนักถึง 2500 กิโลกรัม จากนั้นมาต่อกันที่ โอมิคุจิ เป็นการเสี่ยงดวงชะตาเพราะได้ชื่อว่ามีคำทำนายไม่ดีอยู่มาก หากเสี่ยงได้เรื่องดีจะถือว่าโชคดีมาก

นอกจากนี้การเดินทางมายังวัดเซนโซจิ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นยอดนิยมที่มีโอะซุยฉะ ที่เป็นการชำระร่างกายตนเองให้สะอาดก่อนที่จะเข้าไปกราบสัการะเพื่อล้างมือ หรือบ้วนน้ำ และน้ำที่นี่ถือว่าดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี และที่หน้าแหล่งสักการะจะมีโจโคโระเป็นกระถางธูปขนาดใหญ่และมีมากมายมาอาบควันธูปตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยรักษาสิ่งไม่ดีในร่างกายออกไป ทั้งนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของการเดินทางมาสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม เป็นการแสดงความนับถือที่มีต่อศาวนาพุทธได้อย่างดี